Palatul Culturii: Deschis Miercuri – Duminică 10-17 | Închis Luni, Marți, Sărbători legale | Închis acum

A A A
Deficiențe de auz
Deficiențe de comunicare
Deficiențe de mobilitate
Back to all Post

Cercetarea arheologică a criptei
din pronaosul Bisericii Mănăstirii Bârnova

Ansamblul Mănăstirii Bârnova constituie un obiectiv cultural de importanță națională, care este înscris în Lista monumentelor istorice cu indicativul IS-II-a-A-04103 și care face obiectul proiectului „Restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Ansamblului Mănăstirii Bârnova din Comuna Bârnova, Jud. Iași”, în cadrul Priorității de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, axa prioritară 5, POR 2014-2020. 

În contextul acestui proiect, care face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Bârnova din județul Iași pentru perioada 2014 – 2020, lucrările de cercetare arheologică au fost realizate de colectivul de arheologi ai Muzeului de Istorie a Moldovei din structura Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, cu începere din data de 3.05.2018, fiind coordonate de dr. Mădălin-Cornel Văleanu, cercetător științific I / arheolog expert. În perioada 9-17 august 2021, au fost efectuate săpături în pronaosul bisericii, în zona celor două pietre de mormânt care poartă înscrise numele lui Eustatie Dabija (domnitor al Moldovei între 1661-1665) și al fiicei sale, Maria.


Cercetările realizate au scos la lumină existența unei cripte în interiorul căreia au fost identificate oseminte umane și o serie de artefacte specifice (fragmente de textile, dintre care unele brodate cu fir de aur, cercei, materiale ceramice dar și din sticlă, obiecte funerare de podoabă etc.). Mai mult, podeaua criptei prezintă o cruce realizată din cărămidă încorporată în paviment.

Aspectul stratigrafic, coroborat cu inventarul descoperit, sugerează deranjarea anterioară a criptei, în diferite momente de-a lungul secolelor, astfel că doar o parte din obiectele valoroase depuse în cadrul procesiunilor funerare a putut fi recuperată în contextul actualelor săpături arheologice.

În ceea ce privește materialele osteologice umane, au fost prelevate probe în vederea efectuării de analize antropologice și de ADN, care să permită determinarea apartenenței acestora, respectiv atribuirea lor domnitorului Eustatie Dabija și fiicei sale. 

Obiectele rezultate din cercetările arheologice desfășurate la Mănăstirea Bârnova vor fi supuse procedurilor specifice în cadrul laboratoarelor specializate ale Centrului de Cercetare și Restaurare-Conservare a Patrimoniului din structura Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, iar ulterior vor fi prezentate public în expozițiile Muzeului de Istorie a Moldovei.

Add Your Comment

© 2022 Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași. Toate drepturile rezervate.