Palatul Culturii: Deschis Miercuri – Duminică 10-17 | Închis Luni, Marți, Sărbători legale | Închis acum

A A A
Deficiențe de auz
Deficiențe de comunicare
Deficiențe de mobilitate
Back to all Post

Acord de parteneriat intre MCCPN si Asociatia Euro<26

Acord de parteneriat intre MCCPN si Asociatia Euro<26 18 septembrie 2009 - 31 decembrie 2016

I. Premise
Cultura reprezinta un element de importanta strategica al dezvoltarii sociale si comunitare, constituind un factor esential atat al dezvoltarii individuale, cat si al consolidarii sociale – prin dialog si coparticipare activa.

Cultura contribuie la structurarea societatii si a personalitatii umane; ea trebuie privita ca mod de viata al individului si al societatilor – element prin care acestea se diferentiaza si, in egala masura, un canal de comunicare si un liant social.

De asemenea, cultura reprezinta expresia identitatii si miza diversitatii, valori comunitare esentiale care trebuie asumate si sustinute prin demersuri si programe pro-active;

Educatia pentru cultura trebuie sa se afle în centrul preocuparilor societatii românesti actuale;

Cunostintele culturale sunt esentiale pentru dezvoltarea personala a copiilor, adolescentilor si adultilor tineri si, din acest motiv, ea trebuie perceputa ca fiind o parte importanta a dezvoltarii generale a fiecarui tânar si trebuie privita ca unul dintre aspectele esentiale ale educatiei acestora.

Accesul si participarea la cultura constituie drepturi fundamentale culturale, recunoscute ca atare in cuprinsul articolului 2, punctele (b) si (d), al Hotararii Guvernului nr. 9 / 2009 – privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificarile si completarile sale ulterioare.

Constientizând importanta rolului pe care participarea la actul cultural îl joaca în realizarea integrarii sociale si în respingerea oricarei forme de excluziune si marginalizare sociala, strategia MCC prevede, în acest sens, valorificarea potentialului culturii si a patrimoniului cultural;

De asemenea, tinand seama de prevederile articolului 7 al Hotararii Guvernului nr. 9/2009, conform caruia Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National coopereaza atat cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cat si cu alte institutii publice de specialitate, operatori culturali, precum si cu structuri ale societatii civile si ale mediului de afaceri, pentru realizarea obiectivelor si indeplinirea atributiilor sale generale si specifice, ca si pentru conceperea si punerea in aplicare de politici si actiuni intersectoriale si de parteneriate public – privat si central – local.

In scopul respectarii principiilor si realizarii rolului si obiectivelor sale, Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National sustine si promoveaza stimularea accesului la cultura, a fenomenului cultural si a educatiei pentru si prin cultura.

Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, denumit in cele ce urmeaza MCCPN, reprezentat prin domnul Theodor PALEOLOGU, ministru

Si

European Youth Card Association – Asociatia ”Euro <26” Romania, denumita in cele ce urmeaza Asociatia, reprezentata prin domnul Mugurel STAN, director general ”Euro <26” Romania,

au hotarat incheierea prezentului acord de parteneriat, in urmatoarele conditii:

II. Dispozitii generale
Art. 1. (1) Asociatia Euro<26 România – în baza calitatii sale de membru cu drepturi depline al Asociatiei Europene pentru Cardurile pentru Tineret (EYCA) – detine dreptul exclusiv de reprezentare, pe teritoriul României, a programului european de discounturi si facilitati pentru tineri «EURO<26.»; domnul Mugurel Stan – director general al Asociatiei EURO<26 România, este împuternicit de aceasta sa o reprezinte în toate demersurile legate de implementarea prezentului acord.

(2) Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului Cultural – in calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care elaboreaza si asigura elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor in domeniul culturii, cultelor religioase si patrimoniul national, împuterniceste pe Adriana Popp, consilier de afaceri europene si pe Andrei Gaitanaru, consilier al ministrului pe probleme de comunicare, sa il reprezinte in toate demersurile legate de implementarea prezentului acord.

Art. 2. Prezentul acord se constituie ca o componenta a programului ”Global Compact” al Programului de Dezvoltare al Natiunilor Unite , la care ambele parti au aderat.

III. Obiectul, principiile si durata acordului
Art. 3. (1) Obiectul prezentului acord îl reprezinta crearea unei oferte culturale pentru tineri si a unui sistem de facilitare a accesului acestora la diversele manifestari culturale, în parteneriat « EURO<26 » – MCCPN.

(2) Acordul reprezinta o parte componenta a programului ” TANARUL EURO<26 – ACCES LA CULTURA”

Art. 4. Programul are la baza doua principii : unul de accesibilizare, menit sa faciliteze tinerilor accesul la cultura si unul educational, care consta în constituirea, de catre cele doua parti, a unei oferte culturale clare, atragatoare pentru acestia.

Art.5. Parteneriatul de fata se constituie si într-un acord-cadru pentru viitoare actiuni desfasurate de catre parti, în vederea atingerii obiectivelor programului.

Art. 6. Prezentul parteneriat se constituie pentru o durata nedeterminata.

IV. Atributiile partilor semnatare
Art. 7. Atributiile Asociatiei « EURO<26 » sunt :

· asigura distribuirea catre tinerii din România cu vârsta de pana la 30 de ani, la solicitarea acestora, a cardurilor EURO<26, documentele care atesta calitatea de membru în programul european de discounturi si care constituie instrumentul facilitator al programului;
· promoveaza, în România si în întreaga retea europeana a programului «EURO<26», evenimentele culturale din România, institutiile culturale, precum si reducerile de preturi si facilitatile de acces la acestea oferite tinerilor posesori de carduri EURO<26;
· promoveaza oferta culturala adresata tinerilor de MCCPN si de institutiile din subordinea sa, precum si programele si activitatile acestor institutii;
· desfasoara în Costinesti – Statiune EURO<26 – un program educational pentru tineri, care va contine si oferta culturala a MCCPN si a institutiilor culturale din subordinea acestuia;
· insereaza un banner al MCCPN pe site-ul www.euro26.ro si un link catre site-ul ministerului;
· asigura promovarea si publicitatea prezentului acord, prin partenerii media ai Asociatiei, pe site-ul Asociatiei si pe site-ul EYCA.

Art. 8. Atributiile MCCPN sunt :
· ofera, prin institutiile publice de cultura aflate in subordinea sa, reduceri de 75% din preturile biletelor, precum si gratuitati, conform Anexei 1, tinerilor posesori de carduri EURO<26, pentru a le facilita accesul la oferta institutiilor publice de cultura;
· recomanda celorlalte institutii culturale, ce nu se afla in subordinea MCCPN (teatre, cinematografe, muzee, edituri, librarii, etc.) si societati implicate într-o forma sau alta în promovarea actului cultural, sa adere la prezentul acord;
· ofera Asociatiei, spre difuzare, informatii culturale, programele institutiilor din subordinea sa, detalii despre evenimente culturale la care participa sau în a caror organizare este implicat, orice alte informatii pe care le considera a fi de interes pentru derularea activitatilor din cadrul prezentului parteneriat;
· aduce la cunostinta publicului evenimentele EURO<26 care vizeaza promovarea culturii românesti catre tinerii din Romania si din Europa;
· asigura lipirea de stickere care anunta discounturile EURO<26, la institutiile publice de cultura din subordinea sa, înscrise în program, precum si distribuirea, prin directiilele judetene si a municipiului Bucuresti pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national, anumitor materiale legate de popularizarea programului;
· insereaza un banner EURO<26 si un link catre www.euro26.ro pe site-ul propriu;
· anunta încheierea prezentului acord si îl publica pe site-ul propriu si, de asemenea, publica facilitatile oferite de MCCPN tinerilor înscrisi în program ;
· asigura promovarea media a prezentului acord.

V. ”Ziua 26”

Art. 9. MCCPN si Asociatia ”Euro <26” convin sa instituie ”Ziua 26”– zi destinata promovarii dreptului fundamental de accesul la cultura si a prezentului parteneriat.

Art. 10. Data de 26 a fiecarei luni va fi ”Ziua 26”. Atunci cand data de 26 a lunii este o zi in care institutia este inchisa, acela prevazute mai jos se vor desfasura in ziua lucratoare imediat urmatoiare in care institutia este deschisa publicului.

1. In aceasta zi, posesorii de carduri ”Euro 26” vor beneficia, in cadrul unitatilor precizate in Anexa 1 a prezentului acord de parteneriat, de urmatoarele facilitati:
a) la muzee – acces gratuit
b) teatre si opera – primele 26 de bilete vandute gratuite
c) utilitatea spatiilor culturale va avea o deschidere mai mare decat de obicei, adica: in incinta acestora in ”Ziua 26” se vor putea desfasura:
– conferinte pe diverse tematici culturale
– lansari de carte
– workshopuri
– auditii
– concerte si expozitii ale formatiilor studentesti si ale elevilor din universitati si licee de arta
– traininguri pe diverse tematici
– dezbateri pe teme de actualitate pentru promovarea activitatilor operatorilor culturali (de exemplu: teme frecvent dezbatute in societatea contemporana: ecologie, civilitate, globalizare, educatie continua, modele si valori in societate, interculturalitate, etc).
– cluburi de carte, cluburi de jurnalism cultural
– operatori culturali care vor intra in program alaturi de MCCPN si EURO<26 vor putea face prezentari de promovare a proiectelor si produselor culturale proprii.

2. Temele pentru fiecare activitate vor fi alese in functie de specificul sezonului si al fiecarei institutii culturale prin consultare atat a publicului tinta, cat si a operatorilor culturali respective.

3. Evenimentele concrete vor fi promovate pe site-ul www.euro26.ro si prin partenerii Euro<26, precum si prin campanii dedicate desfasurate impreuna cu MCCPN.

VI. Dispozitii finale
Art. 11. Anexa 1 este parte integranta a prezentului acord de parteneriat.
Art. 12. Partile semnatare convin în principiu asupra acceptarii unor alti parteneri care îsi manifesta intentia de a adera la prezentul acord.
Art. 13. În cazul în care alte institutii de cultura, ori societati, doresc sa adere la prezentul parteneriat, acest lucru se va face, pentru fiecare caz în parte, cu acordul ambelor parti semnatare si se va consemna într-un act aditional care devine parte integranta a acestuia.
Art. 14. Partile semnatare convin ca prezentul acord cadru sa poata fi modificat si completat, printr-un act aditional.
Art. 15. La data intrarii in vigoare a prezentului acord, se abroga orice alte dispozitii contrare.
Art. 16. Prezentul acord a fost încheiat astazi, 23 iulie 2009, în doua exemplare deopotriva originale, câte unul pentru fiecare parte semnatara.

Theodor PALEOLOGU
Ministru
Ministerul Culturii,Cultelor si Patrimoniului Cultural

Mugurel Stan
Director general

AsociatiaEURO<26 România

Natalia Porubin
Secretar General
AsociatiaEURO<26 România

Add Your Comment

© 2022 Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași. Toate drepturile rezervate.