Palatul Culturii: Deschis Miercuri – Duminică 10-17 | Închis Luni, Marți, Sărbători legale | Închis acum

A A A
Deficiențe de auz
Deficiențe de comunicare
Deficiențe de mobilitate

Proiectul 2023-1-RO01-KA121-ADU-000113303

În contextul celui de-al treilea proiect de mobilități obținut de Complexul Muzeal Naţional MOLDOVA Iaşi, cod 2023-1-RO01-KA121-ADU-000113303, care acoperă intervalul iunie 2023 – august 2024, au fost efectuate/ atribuite până în prezent următoarele mobilități de tip job shadowing.

 • Lăcrămioara Stratulat, Director General Adjunct, mobilitate la Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, Paris, Franța, 18-22 septembrie 2023
 • Coralia Costaș, șef secție Relații publice, marketing, logistică, proiecte, programe, mobilitate la Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, Paris, Franța, 18-22 septembrie 2023
 • Celia Iacob, conservator, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, mobilitate la The National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci, Milano, 7-11 mai 2024
 • Carmil Chelaru, muzeograf, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, mobilitate la The National Museum of Science and Technology Leonardo da Vinci, Milano, 7-11 mai 2024
 • Valentina Druțu, manager, mobilitate în Salonic, Grecia
 • Otilia Aioanei, muzeograf, Muzeul de Artă,  mobilitate în Salonic, Grecia

A fost de asemenea primit și dosarul depus de muzeograf Florin Ungureanu, pentru un job shadowing la Muzeul de Artă Contemporană din Bologna, dar între timp acesta a renunțat la deplasare din motive de sănătate.

Astfel, din cele 8 locuri pentru job shadowing de câte 5 zile fiecare disponibile inițial mai sunt acum 2 neatribuite. Invităm astfel colegii interesați să își depună dosarul de candidatură, format din CV actualizat și scrisoare de intenție. Data limită pentru depunerea dosarelor este 31 ianuarie 2024.

Limba oficială folosită pentru desfășurarea mobilităților este limba engleză și/sau limba țării de destinație.

Candidații care nu au mai beneficiat de mobilități de tip job shadowing în cadrul programului de acreditare Erasmus+ vor avea prioritate în fața celor care au participat deja la astfel de activități de învățare.

De asemenea, în cadrul aceluiași proiect, conform candidaturilor depuse, au fost aprobate și derulate mobilități pentru  participarea la cursul „Communication and Empathy”, organizat de Sherlock Edu, la Helsinki, în perioada 20-24 noiembrie 2023, de către următorii specialiști:

 • Coralia Costaș, șef secție Relații publice, marketing, logistică, proiecte, programe
 • Oana Dragotă, muzeograf, Muzeul de Artă
 • Raluca Pintilii, muzeograf, Secția Relații publice, marketing, logistică, proiecte, programe
 • Camelia Livadariu, educator muzeal, Secția Relații publice, marketing, logistică, proiecte, programe
 • Vlad Alui Gheorghe, educator muzeal, Secția Relații publice, marketing, logistică, proiecte, programe
 • Ciprian Lazanu, muzeograf, Muzeul de Istorie a Moldovei.

În ceea ce privește cursul „Empowerment of ICT Tools”, ce va fi organizat de Executive Training Institute, în perioada 4-8 martie 2024, la Valetta, Malta,  componența echipei participante, conform candidaturilor depuse și aprobate, este următoarea:

 • Monica Nănescu, șef secție, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”
 • Oana Florescu, muzeograf, Muzeul „Poni-Cernătescu”
 • Ciprian Lazanu, muzeograf, Muzeul de Istorie a Moldovei
 • Raluca Pintilii, muzeograf, Secția Relații publice, marketing, logistică, proiecte, programe
 • Simona Postolache, muzeograf, Secția Relații publice, marketing, logistică, proiecte, programe
 • Vlad Trandafirescu, muzeograf, Muzeul Etnografic al Moldovei
 • Oana Dragotă, muzeograf, Muzeul de Artă.

În același context,  se va desfășura la München, Germania, în perioada 27-31 mai 2024, cursul „Communication of Science”, ce va fi organizat de Deutsches Museum. Componența echipei participante, conform candidaturilor depuse și aprobate, este următoarea:

 • Camelia Cristofor, muzeograf, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”
 • Celia Iacob, conservator, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”
 • Carmil Chelaru, muzeograf, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”
 • Camelia Pralea, muzeograf, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”
 • Ioan Iațcu, muzeograf, Muzeul de Istorie a Moldovei
 • Corina Cimpoeșu, muzeograf, Muzeul de Artă
 • Simona Hărmănescu, muzeograf, Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza”
 • Antoneta Loghin, muzeograf, Muzeul de Artă.

În ceea ce privește cursul „Differentiated Instruction for Diverse Learners”, organizat de Araxa Edu, în perioada 24-28 iunie 2024, la Fethyie, Turcia, au fost depuse și aprobate candidaturile următorilor participanți:

 • Lăcrămioara Stratulat, Director General Adjunct
 • Senica Țurcanu, șef secție, Muzeul de Istoie a Moldovei,
 • Coralia Costaș, șef secție Relații publice, marketing, logistică, proiecte, programe
 • Corina Cimpoeșu, muzeograf, Muzeul de Artă
 • Mîrza Vasilica, muzeograf, Muzeul de Istorie a Moldovei.

 

Participanții la mobilitățile din cadrul Acreditării Erasmus+ se angajează că la întoarcerea în instituție vor organiza cel puțin o activitate practică de tip atelier / vizită ghidată cu beneficiari adulți pentru a valorifica cele învățate în cadrul mobilităților și vor disemina cunoștințele dobândite prin participarea la manifestări științifice de profil și publicarea în reviste de specialitate.

© 2022 Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași. Toate drepturile rezervate.