Palatul Culturii: Deschis Miercuri – Duminică 10-17 | Închis Luni, Marți, Sărbători legale | Închis acum

A A A
Deficiențe de auz
Deficiențe de comunicare
Deficiențe de mobilitate

VALORI DE PATRIMONIU. Muzeul „Poni – Cernătescu” din Iaşi: Titlul de înnobilare a familiei Cugler

Muzeul Poni Cernătescu
Muzeul „Poni – Cernătescu” din Iaşi conservă, în patrimoniul său, un exponat deosebit de important din sfera de interes a genealogiei, şi anume copia Titlului de înnobilare a familiei Cugler – familia de origine a Matildei, soţia renumitului savant Petru Poni. Exponatul reprezintă una dintre cele mai preţioase şi edificatoare mărturii (cu caracter de copie după un înscris oficial) intrate în colecţia Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” din Iaşi, în 1994, prin intermediul donaţiei oferite cu generozitate de către regretata profesoară Florica Mageru, fiica avocatului Alexandru Poni (fiul lui Petru Poni).
Titlul de înnobilare, a cărui copie a fost realizată în data de 23 septembrie 1791 (documentul original fiind păstrat în Cancelaria Regală a Boemiei), a fost conferit în anul 1744, lui Johan Georg Cugler, bunicul poetei Matilda Cugler-Poni.

După acordare, acest titlu devine pe deplin recunoscut contemporanilor şi transmisibil tuturor descendenţilor familiei Cugler, atât pe linie masculină, cât şi feminină. Astfel, Matilda Cugler, fiica lui Carol Cugler şi a Matildei Herfner, a avut dreptul de a alătura numelui, de-a lungul vieţii, particula nobiliară „von”.

În ceea ce priveşte documentul, semnalăm că suportul textului, hârtie manuală cu filigran, pe care înscrisul a fost aplicat cu cerneală fero-galică, prezintă pe parcursul a patru file, informaţii referitoare la faptele de caritate săvârşite, vreme de 7 ani, de către Johan Georg Cugler, în Regatul Boemiei.

Actul conţine pe filele 1 şi 3, ştampila neagră, rotundă cu înscrisul „Kreutzer-Fünfzehn” (15 creţari) ce reprezintă valoarea de timbrare a documentului. Pe ultima filă este prezent sigiliul imperial din ceară roșie, acoperit cu un ornament care-i păstrează imaginea, conferindu-i, în acelaşi timp, o bună protecție.
Sigiliul poartă de jur împrejur înscrisul UDICI LOCALE SUCZAVIENS SI: ILL: CVES:KE, împreună cu însemnele heraldice: un vultur bicefal, având deasupra coroana imperială, iar în mijloc, stema (blazonul) cu leul şi cele două coroane caracteristice Imperiului Austro-Ungar. Documentul include și alte semnături, greu de descifrat şi de identificat, aparținând cel mai probabil unor consilieri sau reprezentanţi locali ai împărătesei.
© 2022 Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași. Toate drepturile rezervate.