Solicitare Informatii de interes public

 

 

 

În conformitate cu Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum și în conformitate cu Normele de aplicare ale L. 544/ 2001 actualizate în iulie 2016, punem la dispoziția persoanelor interesate următoarele documente: