Complexul Muzeal Național Moldova Iași
Complexul Muzeal Național Moldova Iași
 

Solicitare Informatii de interes public

 

 

 

În conformitate cu Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum și în conformitate cu Normele de aplicare ale L. 544/ 2001 actualizate în iulie 2016, punem la dispoziția persoanelor interesate următoarele documente: 

Formular-reclamatie-nerespectare termen legal.doc

Formular-reclamatie-raspuns negativ.doc

Model-de-cerere informatii de interes public.doc