GIVEAWAY CRĂCIUN 2022 - Regulamentul Concursului

13 decembrie 2022 - 13 decembrie 2023

Concursul se va desfășura în perioada 14. 12. 2022 – 19. 12. 2022 ora 12.00 (a.m.), ora României, pe pagina de Instagram a instituției: @PalatulCulturii_Iasi

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului ”Giveaway Crăciun 2022” (denumit în continuare „Concursul”) este Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, cu sediul în Palatul Culturii, Piața „Ștefan cel Mare și Sfânt” nr. 1, Iași, România
Partener: Strunga Winery SRL, cu sediul în localitatea Strunga, jud. Iași, România.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”). Acest regulament este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervă toate drepturile de a schimba sau modifica regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial atunci când face acest lucru, în același mod în care a fost făcută și informarea inițială.

SECTIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 14. 12. 2022 – 19. 12. 2022 ora 12.00 a.m., ora României, pe pagina de Instagram a instituției @PalatulCulturii_Iasi și a partenerului @StrungaWinery.

SECTIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
În concurs se poate înscrie orice persoană fizică, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile enumerate în prezentul Regulament și care urmează indicațiile descrise în acest Regulament.
Nu se pot înscrie în acest concurs angajați ai Organizatorului sau ai celorlalte companii implicate în organizare, precum și rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri prevăzută de acest regulament.
Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește cumulativ condițiile impuse de Regulament.
În situația în care o persoană furnizează informații false, eronate sau necorespunzătoare, dreptul de participare și eventualele premii câștigate sunt anulate automat.
Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Instagram, completat cu o adresă de e-mail validă.

SECTIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu Legea 677/ 2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, tuturor participanților li se garantează drepturile, respectiv, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, de opoziție, dreptul de a nu fi supus niciunei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți în cardul înscrierii în Concurs exclusiv în scopul identificării câștigătorului, a anunțării acestuia și a furnizării premiilor câștigate.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Instagram a instituției: @PalatulCulturii_Iasi
Utilizatorii se pot înscrie in concurs în perioada 14.12.2022 – 19.12.2022, ora 12.00 (a.m.), astfel:
- Intrând pe pagina @PalatulCulturii_Iasi sau @StrungaWinery de pe Instagram sau aflând despre concurs utilizând platforma Instagram.
- Urmărind cele două pagini pe Instagram (apreciază paginile sau a apreciat deja paginile în trecut).
- Apreciind postarea care anunță concursul.
- Adăugând un comentariu la postarea de concurs în care etichetează (tag) trei prieteni alături de care ar vrea să viziteze muzeele din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, împărțind premiul.

Simpla devenire de follower pe contul de Instagram nu presupune și înscrierea în concurs. Este obligatorie îndeplinirea tuturor condițiilor de participare menționate mai sus.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Se vor acorda 10 premii, fiecare premiu constând în:
- 1 x Fetească Albă 2021, ediție limitată „Palatul Culturii”, de la @StrungaWinery
și
- 4 bilete cu titlu gratuit - Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.
Biletele asigură accesul în șapte muzee: cele patru muzee din Palatul Culturii – Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” - precum și Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” și Muzeul „Poni - Cernătescu” din Iași, și pot fi folosite în zile diferite, până pe 30 decembrie 2023.
Costurile de transport sunt suportate de Organizator.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CĂȘTIGĂTORULUI
Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți, în data de 20. 12. 2022. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. Extragerea se va face utilizând site-ul https://commentpicker.com

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI PREDAREA PREMIULUI
Câștigătorii concursului vor afla și li se va aduce la cunoștință rezultatele extragerii prin tragere la sorți în 24 de ore după efectuarea acesteia. Astfel, lista câștigătorilor va fi afișată atât în comentariile postării în care s-a desfășurat concursul, cât și pe pagina @PalatulCulturii_Iasi.
Totodată, fiecare câștigător va fi contactat prin mesaj privat pe Instagram, către contul prin care s-a făcut înscrierea câștigătoare. În cazul în care câștigătorii nu răspund în termen de 72 de ore și nu oferă informațiile solicitate în privat de Organizator, sau dacă furnizează date de contact eronate/ incomplete, premiul nu se mai acordă.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării rezultatelor tragerii la sorți și a câștigătorilor din motive care nu țin de el.
Câștigătorul va intra personal în posesia premiului. Premiul se trimite prin curier la adresa comunicată Organizatorului prin mesaj privat, după anunțarea câștigătorilor.
La receptionarea premiului, câștigătorul trebuie:
- să prezinte un document de identitate;
- sa facă poză cu premiul câștigat și să o trimită Organizatorului prin mesaj privat, pentru confirmarea primirii.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor mesaje sau imagini inadecvate sau pentru care nu dețin drepturi de autor pe platforma Instagram.

SECTIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 19. 12. 2022, ora 12.00 a.m. ora României.
Concursul poate înceta înainte de termen, doar în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură de a face imposibilă derularea.

SECTIUNEA 11. DESPRE REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe www.palatulculturii.ro.
Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.
Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Instagram @PalatulCulturii_Iasi.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECTIUNEA 13. LITIGII
In cazul unor litigii apărute intre Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și unul sau mai mulți participanți la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.
 

Share