Apariție editorială: Din clasă, acasă. Ghid de identitate culturală românească

14 decembrie 2020 - 14 decembrie 2021

Coordonator: Alexandru L. Cohal
A
cest volum este publicat în cadrul Proiectului Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară (CCCDI – UEFISCDI, PN-III-Pl-1.2-PCCDI-2017-0116 I 48PCCDl/2018) 

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această publicație online nu poate fi reprodusă sau folosită în scop comercial în niciun fel și prin niciun mijloc – fotografic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau sisteme de stocare și interogare a datelor – fără acordul prealabil scris al editurii și/sau al autorului.
Autorul poartă responsabilitatea textului și fotografiilor conținute în această publicație.

© Editura PALATUL CULTURII, 2020

Share