ANUNȚ CONCURS

03 martie 2015 - 27 martie 2015

COMPLEXUL MUZEAL NAȚIONAL MOLDOVA IAȘI, cu sediul în Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, organizează în ziua de 25 martie 2015 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată :

1 post șef secție grad II – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” Iași
1 post muzeograf grad IA – Muzeul Etnografic al Moldovei Iași.

Concursul se va desfășura conform HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -  cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .

Share

 

 

Fisiere atasate