Legislație de interes local

 

Acte normative

07 - 07.04.2004
Norma metodologica din 07/04/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 28/04/2004 privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile.
04 - 04.12.2003
Norma din 04/12/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 900 din 16/12/2003 privind comertul cu bunuri culturale mobile.
30 - 30.10.2003
Norma metodologica din 30/10/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 07/11/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

Hotarari de guvern

1186 - 09.10.2003
Hotarare nr. 1186 din 09/10/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 15/10/2003 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, precum si modul de finantare a programelor culturale care se realizeaza pe baza de comenzi de stat.

Legi

314 - 28.06.2004
Lege nr. 314 din 28/06/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 29/06/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
105 - 07.04.2004
Lege nr. 105 din 07/04/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 13/04/2004 pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil.
Legea 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Textul Legii 544/2001 se gaseste la adresa http://lege5.ro/Gratuit/gmztcnrq/legea-nr-544-2001-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-public
Norme metodologice de aplicare a Legii 544 din 2001 (actualizate in iulie 2016)
Forma actualizată a normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 se regăsește la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996