Legislație de interes general

 

Legi

199 - 16.04.2002
pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2001, privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
178 - 2002
pentru abrogarea art. 71 din Decretul nr. 177/1948, pentru regimul general al cultelor religioase.
125 - 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.
785 - 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2000 privind aprobarea efectuarii unei donatii catre Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franta.
765 - 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 197/2000, pentru modificarea Legii nr. 142/1999, privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.
647 - 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2000, pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999, privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.
606 - 2001
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 228/2000 privind protejarea monumentelor istorice.
574 - 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor.
564 - 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.
49 - 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din proprietatea Societatii Comerciale "Fast Service Electronica" - S.A. in proprietatea Episcopiei Ortodoxe Romane a Covasnei si Harghitei.
422 - 2001
privind protejarea monumentelor istorice.
378 - 2001
privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national.
293 - 2001
pentru aprobarea OG nr. 42/2000 privind imbunatatirea finantarii unor programe de dezvoltare sectoriala initiate de Ministerul Culturii.
25 - 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei.
247 - 2001
pentru aprobarea OG nr.79/1998 privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National.
245 - 2001
pentru aprobarea OG nr.51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale.
244 - 2001
pentru aprobarea OG nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri apartinand cultelor religioase din Romania.
242 - 2001
pentru aprobarea OUG nr. 176/2000 pentru modificarea art.4 din OG nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri apartinand cultelor religioase din Romania.
203 - 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu si a zonei inconjuratoare ca obiectiv de interes national.
2 - 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult.
143 - 2001
pentru aprobarea OG nr. 44/2000 referitoare la unele masuri pentru asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar.
131 - 2001
pentru aprobarea OG nr. 100/1999, privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului
128 - 2001
privind aprobarea OUG nr.128/2000 privind revenirea in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societatii Comerciale "Parc-Turism" - S.A., a unui imobil monument istoric.
544 - 2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2013)
123 - 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public