Complexul Muzeal Național Moldova Iași
Complexul Muzeal Național Moldova Iași
 

Simpozionul Internațional „Conservarea pe termen lung a colecțiilor patrimoniului cultural”

 

Social Media

12 octombrie 2018 - 30 noiembrie 2018

Centrul de Cercetare şi Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural

Simpozionul Internațional „Conservarea pe termen lung a colecțiilor patrimoniului cultural”
Centrul de Cercetare şi Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iaşi organizează la Palatul Culturii, ȋn perioada 17 - 18 octombrie 2018, Simpozionul Internațional „Conservarea pe termen lung a colecțiilor patrimoniului cultural/ Sustainable Preservation of Cultural Heritage Collections” și Expoziția „Valorificarea patrimoniului cultural prin restaurare–conservare”, al cărei vernisaj va avea loc miercuri, 17 octombrie 2018, ora 11.00.

Cele două evenimente propun promovarea activității de cercetare și restaurare–conservare a monumentelor și patrimoniului mobil, atât din cadrul Palatului Culturii, cât și al altor muzee, universități, institute de cercetare si ansambluri monastice din România și Republica Moldova, marcând Anul European al Patrimoniului și Centenarul Marii Uniri.

Simpozionul reunește la Iași specialiști din țară și Republica Moldova, atât din muzee, cât și din universități, institute de cercetare, culte, cu preocupări în domeniul restaurării–conservării, cercetării și valorificării patrimoniului cultural, reper esenţial în definirea identităţii naţionale în context european.

Manifestarea promovează dialogul constructiv în beneficiul protejării patrimoniului cultural național, exprimând necesitatea continuă de perfecţionare profesională, interesul tot mai crescut pentru metode moderne de intervenţie în domeniul restaurării obiectelor de patrimoniu și monumentelor şi, mai ales, dorinţa specialiştilor de a derula schimburi de experienţă la nivel naţional şi internaţional.

În acest an, Simpozionul se bucură de o largă participare naţională şi internaţională: Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” București, Mănăstirea Dragomirna, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Muzeul Național al Banatului Timișoara, Muzeul Bucovinei Suceava, Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca, Muzeul Național al Literaturii Române București, Biblioteca Națională a României București, Muzeul Județean Buzău, Muzeul Național Cotroceni, Centrul de Conservare și Restaurare a Patrimoniului de Artă Creștină „RESURRECTIO” Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Națională de Arte București, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Măgurele, Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni”, Iași, Laboratorul de restaurare LAVIMAR consult București, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău.

În cele două zile ale Simpozionului, vor fi prezentate 40 de comunicări. Lucrările au fost publicate în Buletinul Centrului de Cercetare şi Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural Iași nr.1 și nr.2/ 2018 și reprezintă un schimb de experienţă ştiinţifică între specialiştii din domeniul cercetării, conservării şi restaurării patrimoniului, oferind, în același timp, un prilej de evaluare a realizărilor din această sferă de activitate.

Expoziția „Valorificarea patrimoniului cultural prin restaurare–conservare” prezintă obiecte de patrimoniu, acoperind întreaga gamă a tehnicilor de conservare–restaurare, lucrări care exemplifică aspecte relevante din activitatea profesională a specialiștilor Centrului de Cercetare şi Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iaşi.

Întâlnirea din acest an se dorește a fi nu doar un schimb de experienţă ştiinţifică, ci şi un argument al specialiştilor din domeniul cercetării, conservării şi restaurării privind importanța conservării pe termen lung a colecțiiilor patrimoniului cultural.

Vă așteptăm cu drag!SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL
Sustainable Preservation of Cultural Heritage Collections / Conservarea pe termen lung a colecțiilor patrimoniului cultural.
17 – 18 OCTOMBRIE 2018
IAȘI, ROMÂNIA
Program

17 octombrie 2018, miercuri
Complexul Muzeal Național „ Moldova” Iași

♦ 9.00 Înregistrarea participanților

♦ 9.30 Sala „H. Coandă” Ceremonia de deschidere:
Mesaje de salut din partea organizatorilor și a oficialităților
Lansare Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași nr.1 și 2 / 2018

♦ 10.00 – 11.00 Sala „H. Coandă” Comunicări în plen

♦ dr. Corneliu C. Ponta, Institutul Naţional de C-D pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Măgurele
O sinteza a dezinfecţiei patrimoniului cultural prin iradiere - tratament și efecte colaterale

♦ Prof. dr. hab. Gheorghe Postică, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Republica Moldova
Bunuri de patrimoniu cultural descoperite în complexele funerare de la Mănăstirea Căpriana

♦ Mariana Gugeanu¹, Doina Anăstăsoaei¹, conf. dr. ing. Irina Cristian²
¹Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, ²Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași
Brâu liturgic din cripta mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, Mănăstirea Căpriana. Investigații, conservare și restaurare

♦ drd. Petru Vicol, Director General, Mihai Ursu, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală Chişinău, Republica Moldova
Conservarea și restaurarea Vitraliului Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală - operă de artă decorativă

♦ 11.00 Sălile de expoziție ale Muzeului Etnografic al Moldovei

Vernisaj expoziţie Valorificarea patrimoniului cultural prin restaurare – conservare
Lansare Catalog expoziție

11.30 – 12.00 Pauză de cafea


SECȚIUNEA I
Sala „Sala H. Coandă”
♦ 12.00 - 14.00 Comunicări

Moderator: dr. Corneliu C. Ponta
♦ 12.00 – 12.15
dr. Laura Troșan, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj Napoca
Restaurarea unor veșminte liturgice din secolul al XVIII-lea

♦ 12.15 – 12.30
Mădălina Oprea1, dr. Marta Ursescu2, Oana Căpățînă2, Andrei Ana-Maria2, Andrei Mihai2
1Muzeul Județean Buzău, 2Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași
Conservarea și restaurarea colecţiei Dan Dumitru din cadrul Muzeul Județean Buzău

♦ 12.30 - 12.45
Ștefan Angelica Ancuța (monahia Agnia), Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Mănăstirea Dragomirna
Conservarea colecției de Sbornice de secol XV-XIX din depozitul de carte veche al Mănăstirii Dragomirna

♦ 12.45 – 13.00
Moraru Daniela (Rasofora Teodosia), Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Mănăstirea Dragomirna
Starea de conservare și aspecte privind cazuistica specifică a operațiunii de îndepărtare a depunerilor în cazul iconostasului bisericii „Sfinții Enoh, Ilie și Ioan Teologul” din cimitirul Mănăstirii Dragomirna

♦ 13.00– 13.15
dr. Laurențiu Dragomir, LAVIMAR Consult, București
Cazul unei intervenţii de conservare-restaurare componente artistice - Casa de târgoveţ Hagi Prodan

♦ 13.15 – 13.30
Maria Lungu, Muzeul Național Cotroceni, Bucureşti
Recuperarea prin ştiinţa şi arta restaurării a operelor de artă distruse în timpul unor situaţii de criză (1989) - studiu de caz

♦ 13.30 – 14.00 Discuții
14.00 – 15.00 Pauza de masă


SECȚIUNEA I
Sala „Sala H. Coandă”
♦ 15. 15 – 17.00 Comunicări

Moderator: Prof. dr. hab. Gheorghe Postică

♦ 15.15 – 15.30
dr. Gheorghe Niculescu, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, dr. Ana Maria Vlad
Investigarea metalelor arheologice cu ajutorul radiațiilor X (XRF, XRD)


♦ 15.30 – 15.45
Prof. univ. dr. Carmen Solomonea, Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu”, Iaşi
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni, Republica Moldova, prima etapă de conservare și restaurare a picturii murale


♦ 15.45 – 16.00
Ion Temciuc, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Chișinău, Republica Moldova
Conservarea și restaurarea colecției de mobilă din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală


♦16.00 – 16.15
Aurora – Florentina Ilie, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, București
Intervenții de restaurare-conservare executate asupra drapelelor și accesoriilor acestora


♦ 16.15 – 16.30
Prof. univ. dr. Cornelia Bordașiu, Lector univ. dr. Bogdan Ungurean, Universitatea Națională de Arte „G. Enescu”, Iași
Îndepărtarea intervențiilor necorespunzătoare cu refacerea aspectului original. Studiu de caz – fragmente de iconostas

♦ 16.30 – 17.00 Discuții

17.00 – 17.15 Pauză de cafea


SECTIUNEA I
Sala „Sala H. Coandă”
♦ 17. 15 – 19.00 Comunicări
Moderator: dr. Gheorghe Niculescu

♦ 17.15 – 17.30
dr. Lăcrămioara Stratulat, dr. Maria Geba, drd. Daniela Sălăjan, Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi
Ion Marinescu -Vâlsan, Sat din Muscel. Starea de conservare şi paleta cromatică


♦ 17.30 – 17.45
Lector univ. dr. Bogdan Ungurean, Universitatea Națională de Arte „G. Enescu”, Iași
Analiza stratigrafică în identificarea tehnicii de execuție la pictura pe lemn. Studiu de caz – iconostasul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, din localitatea Scânteia, județul Iași


♦ 17.45– 18.00
dr. Dorina Rusu1, dr. Ghiocel Ioanid2, dr. Marta Ursescu1, dr. Simona Dunca3, dr. Cătălin Tănase3, dr. Elena Ardelean3
1Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași, 2Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni”, Iași, 3Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
HF plasma versus “afterglow” plasma în conservarea patrimoniului pe suport papetar


♦ 18.00 – 18.15
Diana Ciobanu, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Chișinău, Republica Moldova
Restaurarea pieselor de port popular din colecția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Cămașa cu altiță


♦ 18.15 – 18.30
Remus Ioan Popa, Mihaela Antonina Simon, Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi
Aspecte din restaurarea unei piese de mobilier pictat în stil Ludovic al XV- lea

♦ 18.30 – 19.00 Discuții


17 octombrie 2018, miercuri
Complexul Muzeal Național „ Moldova” Iași
SECȚIUNEA a II - a
Sala „Ștefan Procopiu”
♦ 12.00 - 14.00 Comunicări

Moderator: Maria Lungu
♦ 12.00 – 12.15
Leonard Ionescu, Muzeul Olteniei, Craiova
Restaurarea unui aparat de proiecţie cinematografică

♦ 12.15 – 12.30
Cristina Camelia Ghițescu, Muzeul Olteniei, Craiova
Sfânta Evanghelie Antimiană (1697). Restaurare – Conservare


♦ 12.30 - 12.45
Ioana Popițiu, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva
Problematica restaurării fierului arheologic. Studiu de caz

♦ 12.45 – 13.00
dr. Luminița Bujancă, Muzeul Național al Banatului, Timișoara
Restaurarea unui obiect de artă inedit “Caiet de modele” al lui Stan Zugravul


♦ 13.00– 13.15
Consuela Cioboteanu, Muzeul Național al Literaturii Române, București
Regulamentul Organic, București, 1847. Intervenții de restaurare


♦ 13.15 – 13.30
Simona Violeta Gheorghe, Muzeul Olteniei, Craiova
Restaurarea de la empiric la științific. Studiu de caz - ceramica arheologică Gârla Mare - Cârna

♦ 13.30 – 14.00 Discuții
14.00 – 15.00 Pauza de masă


SECȚIUNEA a II - a
Sala „Ștefan Procopiu”
♦ 15. 15 – 17. 00 Comunicări

Moderator: drd. Petru Vicol


♦ 15.15 – 15.30
Alina Maria Garău, Muzeul Olteniei, Craiova
Restaurarea – conservarea unui steag


♦ 15.30 – 15.45
Maria Mîțu, Muzeul Național al Banatului, Timișoara
Situla de la Periam

♦ 15.45 – 16.00
Mihaela Beceanu, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva
Considerații privind restaurarea obiectelor din fier arheologic. Studii de caz


♦16.00 – 16.15
Adela Gabriela Dumitru, Muzeul Olteniei, Craiova
Metode şi tehnici aplicate în restaurarea unor arme de foc


♦ 16.15 – 16.30
Rodica Florentina Oprițescu, Muzeul Olteniei, Craiova
Intervenții de restaurare și conservare aplicate unui Liturghier de la 1827


♦ 16.30 – 17.00 Discuții

♦17.00 – 17.15 Pauză de cafea


SECTIUNEA a II - a
Sala „Ștefan Procopiu”
♦ 17. 15 – 18.45 Comunicări
Moderator: dr. Luminița Bujancă


♦ 17.15 – 17.30
Oana-Mihaela Căpățînă, Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi
Universul filateliei într-un album de timbre poștale. Partea a II-a. Marca poștală - Caracteristici principale. Dantelarea. Gumajul. Ștampile din perioada prefilatelică și filatelică


♦ 17.30– 17.45
Oana-Mihaela Căpățînă, Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi
Universul filateliei într-un album de timbre poștale. Partea a III-a. Miniaturile filatelice ale albumului – Date istorice. Morfologie și stare de conservare


♦ 17.45 – 18.00
Lector univ. dr. Mina Adriana Moșneagu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași
Intervenţii minimale pentru conservarea şi restaurarea icoanelor pictate pe suport de lemn


♦ 18.00 – 18.15
Valentin Lucian Preda, Muzeul Olteniei, Craiova
Pușcă Arisaka – Tip 30. Restaurare și Conservare


♦ 18.15 – 18.30
Claudia Lupu, Muzeul Olteniei, Craiova
Evaluarea nivelului de degradare și restaurarea unui pergament/document emis de către Alexandru Dimitrie Ghica


♦ 18.30 – 19.00 Discuții


18 OCTOMBRIE 2018, Joi
Complexul Muzeal Național „ Moldova” Iași

Sala „Ștefan Procopiu”
♦ 9.00 – 10.30 Comunicări

Moderator: Lector univ. dr. Bogdan Ungurean

♦ 9.00 – 9.15
drd. Codrin Lăcătușu1, prof. univ. dr. Carmen Solomonea2
1Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi, 2Universitatea Națională de Arte „G. Enescu”, Iași
Intervenţii de conservare-restaurare asupra unui fragment de pictură murală, extrasă din prima sală (parter, centru-stânga) a Palatului Culturii din Iaşi


♦ 9.15 – 9.30
dr. Ana Maria Budu, Centrul de Conservare și Restaurare a Patrimoniului de Artă Creștină „RESURRECTIO”, Iași
Deteriorarea și degradarea stratului pictural al icoanelor cu ferecătură. Studii de caz

♦ 9.30 – 9.45
Ion Cristea1, prof. univ. dr. ing. Lorin Cantemir
Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi, membru ASTN
Navigația – o necesitate


♦ 9.45 – 10.00
Conf. univ. dr. Merişor Georgeta Dominte, lector univ. dr. Stelian Onica, asistent univ. dr. Bogdan Cojocea, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași
Dinspre trecut către viitor, pentru necesare conservări patrimoniale


♦ 10.00 – 10.30 Discuții

♦ 10.30 – 11.00 Ceremonia de închidere a Simpozionului

♦ 11.00 - Vizitarea muzeelor din Palatul Culturii Iaşi


Share

 

Vezi și

 • 25 mai 2020 - 30 august 2020

  „Suvenir din Paris”, o nouă micro-expoziție din seria „Piese de excepție din colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei”

  Muzeul de Istorie a Moldovei

  Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași continuă seria micro-expozițiilor „Piese de excepție din colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei”, aducând în atenția vizitatorilor,…

 • 27 martie 2020

  VALORI DE PATRIMONIU. Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”: Ordinul „Legiunea de Onoare”, la Muzeul „Poni-Cernătescu” Iași

  Muzeul „Poni - Cernatescu”

  Din dorința de a oferi vizitatorilor noștri virtuali posibilitatea de a se bucura de valorile patrimoniului muzeal în această perioadă, în care activitățile cu publicul sunt…

 • 22 mai 2020 - 31 decembrie 2020

  Palatul și ieșenii - o veche poveste de dragoste, în albume de familie

  Palatul Culturii Iasi

  Palatul Culturii, cu aerul său romantic, și-a făcut apariția în peisajul Iașului în 1914, mult înainte de inaugurarea sa oficială. Clădirea, cu puternica sa personalitate…

 • 18 aprilie 2020 - 16 aprilie 2022

  ONLINE Catalogul Bienalei Internaţionale de Gravură Contemporană, ediţia a III-a, N-E, IAŞI, 2019

  Muzeul de Artă

  Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iaşi, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei din…

 • 16 aprilie 2020

  VALORI DE PATRIMONIU. Muzeul de Istorie a Moldovei: Reconstituirea unei locuințe cucuteniene în cadrul expoziției Cucuteni: o incursiune în universul unei mari civilizații preistorice

  Palatul Culturii Iasi

  Continuăm incursiunea noastră ce are ca scop prezentarea unor obiecte aflate în colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei și vă adresăm invitația ca, odată cu redeschiderea…

 • 27 martie 2020 - 27 martie 2022

  VALORI DE PATRIMONIU. Muzeul Etnografic al Moldovei: Scoarță din a doua jumătate a secolului XIX, de la Știubieni - Botoșani

  Muzeul Etnografic al Moldovei

  Din dorința de a oferi vizitatorilor noștri virtuali posibilitatea de a se bucura de valorile patrimoniului muzeal în această perioadă, în care activitățile cu publicul sunt…

 • 16 mai 2019

  Expertul restaurator Ion Cristea și conf. dr. ing. Florin Pantilimonescu, medaliați la „Invent - Invest” 2019

  Diploma de excelență cu medalie de aur a Târgului Internațional de Invenții și Idei Practice „Invent - Invest” 2019 a fost decernată unei echipe de inventatori ieșeni:…

 • 27 aprilie 2016

  „Cotidianul ţărănesc. Inventivitate şi pragmatism”

  Muzeul Etnografic al Moldovei

  ​Muzeul Etnografic al Moldovei deține o colecție importantă de instalații, între care sunt şi vedete, precum cea mai mare oloiniță din România.

 • 13 iulie 2020 - 30 august 2020

  Expoziția „Citadela naivilor. Vara”, la Muzeul Etnografic al Moldovei

  Muzeul Etnografic al Moldovei

  Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează, în perioada 14 iulie – 30 august 2020, expoziția temporară „Citadela…

 • 01 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020

  Nou proiect Erasmus Plus derulat de echipa de la Palatul Culturii din Iași

  În perioada octombrie 2019 – septembrie 2020, Complexul Muzeal Național „Moldova” derulează proiectul de mobilități Erasmus Plus intitulat „Educația Incluzivă în Contexte…

 • 27 februarie 2020

  Conferință de presă la Palatul Culturii: Lansarea proiectului „Underground Iași - Istorii redescoperite”

  Palatul Culturii Iasi

  Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță organizarea, în data de 28 februarie 2020, cu începere de la ora 11.00, în Sala „Ștefan Procopiu” de la Palatul Culturii,…

 • 11 ianuarie 2018 - 21 decembrie 2020

  DICE: Distractiv – Interactiv – Creativ – Educativ. Ateliere de educație muzeală

  Palatul Culturii Iasi

  Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță organizarea unor serii de ateliere de educație muzeală, sub genericul DICE: Distractiv – Interactiv – Creativ – Educativ,…

 • 09 septembrie 2016

  „RetroTehnica”

  Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”

  O expoziție despre evoluția diverselor domenii ale tehnicii: orologerie, fotografie și cinematografie, electricitate, telegrafie, telefonie, radio și calculatoare

 • 27 aprilie 2016

  „Sărbătoarea. Artă și spiritualitate”

  Muzeul Etnografic al Moldovei

  E​xpoziția „Sărbătoarea. artă şi spiritualitate” surprinde satul în momentele cu încărcătură specială pentru locuitorii săi, când aceștia experimentează dimensiunea…

 • 23 iulie 2020

  Proiectul EnCaMo - “Enhancement of Căpriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization”

  Palatul Culturii Iasi

  Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România și Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova derulează, începând cu data de 05.03.2020, Proiectul “Enhancement of Căpriana…

 • 21 iunie 2019

  Palatul Culturii din Iași, prezentat pe platforma Google Arts & Culture

  Palatul Culturii Iasi

  Palatul Culturii din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul Naţional Peleş şi Asociaţia „Semne cusute” pot fi descoperite…

 • 29 noiembrie 2019 - 31 decembrie 2021

  Lansarea Proiectului de Parteneriat Strategic Erasmus Plus “CSR and Ethics in Training Centers for benefit of all”

  Formethic, cu sediul în Toulouse, Franța, în parteneriat cu nouă instituții din opt țări europene, implementează Proiectul de Parteneriat Strategic “CSR and Ethics in Training…

 • 27 aprilie 2016

  „Maeştrii picturii româneşti în patrimoniul Muzeului de Artă Iaşi”

  Muzeul de Artă

  Expoziţie organizată în cadrul Proiectului Sistem inovativ de mediere artistică interactivă destinat valorificării patrimoniului de artă al muzeelor din România (SIMAP)

 • 03 aprilie 2020

  VALORI DE PATRIMONIU. Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”: Cutie muzicală tip orchestră

  Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”

  Din dorința de a oferi vizitatorilor noștri virtuali posibilitatea de a se bucura de valorile patrimoniului muzeal în această perioadă, în care activitățile cu publicul sunt…

 • 03 aprilie 2020

  VALORI DE PATRIMONIU. Muzeul de Istorie a Moldovei: Necropola de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la Leţcani

  Muzeul de Istorie a Moldovei

  Din dorința de a oferi vizitatorilor noștri virtuali posibilitatea de a se bucura de valorile patrimoniului muzeal în această perioadă, în care activitățile cu publicul sunt…

 • 27 aprilie 2016

  Instrumente de muzică mecanică în colecţiile Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu"

  Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”

  Instrumente de Muzică Mecanică în colecţiile Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” este expoziţia temporară propusă publicului de acest muzeu, la redeschiderea…

 • 27 aprilie 2016

  „Curtea Domnească din Iaşi: o istorie redescoperită”

  Muzeul de Istorie a Moldovei

  Muzeul de Istorie a Moldovei deschide expoziția temporară „Curtea Domnească din Iași: o istorie redescoperită”, organizată în spațiile care pun în valoare ruinele Curții…

 • 12 septembrie 2017

  Expozițiile deschise la Palatul Culturii sunt temporare

  Palatul Culturii Iasi

  Toate expozițiile organizate în cele patru muzee din Palatul Culturii sunt temporare.

 • 23 iunie 2020 - 30 august 2020

  Expoziția „Zbucium și serenitate”, o călătorie în universul creației graficianului Ludwig Dombrowsky

  Palatul Culturii Iasi

  UPDATE La cererea publicului, expoziția retrospectivă „Zbucium și serenitate”, ce comemorează existența artistică a graficianului ieșean Ludwig Dombrowsky (1920-2007), va…

 • 06 aprilie 2020

  VALORI DE PATRIMONIU. Muzeul de Artă: Giovanni Schiavoni (1804 - 1848), „Femeie pe terasă”

  Muzeul de Artă

  Din dorința de a oferi vizitatorilor noștri virtuali posibilitatea de a se bucura de valorile patrimoniului muzeal în această perioadă, în care activitățile cu publicul sunt…

 • 27 aprilie 2016

  „Maeştrii artei interbelice româneşti în colecţiile Muzeului de Artă Iaşi”

  Muzeul de Artă

  Pictura interbelică poate fi considerată perioada de aur a artei româneşti. Exprimându-se în forme ale curentelor artistice europene contemporane, precum post-impresionismul…

 • 12 aprilie 2020

  VALORI DE PATRIMONIU. O piesă iconică din Colecția Cucuteni a Muzeului de Istorie a Moldovei

  Muzeul de Istorie a Moldovei

  Din dorința de a oferi vizitatorilor noștri virtuali posibilitatea de a se bucura de valorile patrimoniului muzeal în această perioadă, în care activitățile cu publicul sunt…

 • 26 martie 2020

  VALORI DE PATRIMONIU. Muzeul de Artă: „Regimul vechi” - Theodor Aman

  Muzeul de Artă

  Din dorința de a oferi vizitatorilor noștri virtuali posibilitatea de a se bucura de valorile patrimoniului muzeal în această perioadă, în care activitățile cu publicul sunt…

 • 03 aprilie 2020

  VALORI DE PATRIMONIU. Muzeul Etnografic al Moldovei: TEASC DE ULEI (sfârșitul secolului al XIX-lea), Ruginoasa, Iași

  Palatul Culturii Iasi

  Din dorința de a oferi vizitatorilor noștri virtuali posibilitatea de a se bucura de valorile patrimoniului muzeal în această perioadă, în care activitățile cu publicul sunt…

 • 05 martie 2020

  A XII-a ediție a FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL AL MUZICII MECANICE. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național – Ministerul Culturii

  Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”

  Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Centrul…

 • 06 iulie 2020 - 19 decembrie 2020

  Atelierele D.I.C.E. continuă cu o nouă temă: „Palatul Culturii din Iași - istorie și arhitectură”

  Palatul Culturii Iasi

  Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Secția Relații publice, marketing, logistică, proiecte, programe și cu sprijinul activ al muzeelor din structura sa, derulează,…

 • 27 martie 2020

  VALORI DE PATRIMONIU. Muzeul de Istorie a Moldovei - Suvenir din Paris: faianță decorativă de Sarreguemines

  Muzeul de Istorie a Moldovei

  Din dorința de a oferi vizitatorilor noștri virtuali posibilitatea de a se bucura de valorile patrimoniului muzeal în această perioadă, în care activitățile cu publicul sunt…

 • 02 iunie 2020 - 31 decembrie 2020

  Alte cinci muzee din cadrul CMNM Iași vor fi redeschise pentru public

  După o primă etapă, în care publicul a revenit în muzeele din Palatul Culturii și la Muzeul Unirii din Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță redeschiderea…

 • 13 aprilie 2020

  VALORI DE PATRIMONIU. Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”: MAȘINA DE SCRIS „MIGNON 3”

  Palatul Culturii Iasi

  Suita prezentărilor pieselor de patrimoniu în mediul online, în contextul pandemiei generate de Covid-19, continuă, muzeele din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”…

 • 30 octombrie 2019 - 30 decembrie 2020

  Expoziția „Grindare, păretare, scoarţe. Poveşti ţesute”, la Muzeul Etnografic al Moldovei

  Muzeul Etnografic al Moldovei

  Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi organizează sâmbătă, 2 noiembrie 2019, începând cu ora 13.00, vernisajul expoziţiei…

 • 30 august 2016

  „Socializare și divertisment la 1900”

  Muzeul de Istorie a Moldovei

  Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi vă invită să vizitați, începând de marți, 30 august 2016, o nouă expoziție, la Palatul…