23 decembrie 2021 - 30 martie 2022

Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Complexul Muzeal Național „Moldova” IașiBuget de venituri și cheltuieli pe anul 2021

31 martie 2021 - 23 decembrie 2021

Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Bugetul aprobat, repartizat prin aplicarea Legii nr. 15/ 2021 a bugetului de stat pe anul 2021