09 noiembrie 2022 - 31 decembrie 2022

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art. 31 din Legea-Cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 40 - 41 din HG 286/ 2011, modificată prin HG 1027/ 2014 privind promovarea în grade sau trepte imediat superioare a persoanelor încadrate în funcții contractuale (...) salariații care îndeplinesc condițiile legale…