17 septembrie 2021 - 17 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultate în urma probelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de supraveghetor - Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din perioada 10. 09. 2021 - 16. 09. 2021

17 septembrie 2021 - 17 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultate în urma probelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muzeograf debutant - Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din perioada 10. 09. 2021 - 16. 09. 2021.

17 septembrie 2021 - 17 octombrie 2021

ANUNȚ

Documentul poate fi consultat în fișierul atașat.

16 septembrie 2021 - 16 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultate în urma probelor din cadrul concursurilor/ examenelor organizate, pentru ocuparea posturilor vacante, în perioada 10.09 - 16.09. 2021

15 septembrie 2021 - 15 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultate în urma probei de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muzeograf debutant, în cadrul Muzeului Științei și Tehnicii, din data de 15. 09. 2021

15 septembrie 2021 - 15 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultate în urma probei de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de supraveghetor muzeu, în cadrul Muzeului Științei și Tehnicii, din data de 15. 09. 2021

15 septembrie 2021 - 15 septembrie 2021

ANUNȚ

 Rezultate în urma probei de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de conservator debutant - Muzeul de Istorie a Moldovei, din data de 15. 09. 2021

14 septembrie 2021 - 14 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultat în urma probei de interviu, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta I (zugrav) din data de 14. 09. 2021

14 septembrie 2021 - 14 octombrie 2021

Afișare rezultate contestații

Afișare rezultate contestații la proba scrisă de recrutare pentru ocuparea funcției vacante de conservator debutant la Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, organizat în data de 10. 09. 2021

14 septembrie 2021 - 14 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultat în urma probei de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muzeograf debutant din cadrul Muzeului de Artă, din data de 14. 09. 2021

14 septembrie 2021 - 14 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultat în urma probei de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muzeograf grad I, în cadrul Muzeului Științei și Tehnicii, din data de 14. 09. 2021

10 septembrie 2021 - 10 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultate în urma probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muzeograf debutant - Muzeul de Artă din data de 10. 09. 2021.

10 septembrie 2021 - 10 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultate în urma probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muzeograf debutant - Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din data de 10. 09. 2021.

10 septembrie 2021 - 10 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultat în urma probei practice din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, din data de 10. 09. 2021.

10 septembrie 2021 - 10 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultate în urma probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de supraveghetor - Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din data de 10. 09. 2021.

10 septembrie 2021 - 10 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultate în urma probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muzeograf grad I - Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din data de 10. 09. 2021.

10 septembrie 2021 - 10 octombrie 2021

ANUNȚ

Rezultate în urma probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de conservator debutant - Muzeul de Istorie a Moldovei, din data de 10. 09. 2021

08 septembrie 2021 - 08 octombrie 2021

Afișare rezultat contestație nr. 6482/ 07.09.2021

Afișare rezultat contestație nr. 6482/ 07.09.2021 la proba de selecție a dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției vacante de conservator debutant, la Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, organizat în data de 10.09.2021 

08 septembrie 2021 - 08 octombrie 2021

Afișare rezultat contestație nr. 6499/ 07.09.2021

 Afișare rezultat contestație nr. 6499/ 07.09.2021 la proba de selecție a dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției vacante de muzeograf debutant, la Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, organizat în data de 10.09.2021.

06 septembrie 2021 - 06 octombrie 2021

Afișare rezultat selecție dosare la concursul de recrutare organizat în data de 10.09.2021 - Muzeul de Istorie a Moldovei

Comisia de examinare numită prin Decizia conducerii Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași nr. 65/ 19.08.2021 a procedat astăzi, 06 septembrie 2021, la selecția dosarelor pentru concursul organizat în data de 10 septembrie 2021, pentru ocuparea postului vacant de conservator debutat – Muzeul de Istorie a Moldovei.

06 septembrie 2021 - 06 octombrie 2021

Afișare rezultat selecție dosare la concursul de recrutare organizat în data de 10.09.2021 - Muzeul Științei și Tehnicii

Comisia de examinare numită prin Decizia conducerii Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași nr. 66/ 19.08.2021 a procedat astăzi, 06 septembrie 2021, la selecția dosarelor pentru concursurile organizate în data de 10 septembrie 2021, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

06 septembrie 2021 - 06 octombrie 2021

Afișare rezultat selecție dosare la concursul de recrutare organizat în data de 10.09.2021 – Muzeul de Artă

Comisia de examinare numită prin Decizia conducerii Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași nr. 64/ 19.08.2021 a procedat astăzi, 06 septembrie 2021, la selecția dosarelor pentru concursul organizat în data de 10 septembrie 2021, pentru ocuparea postului vacant de muzeograf debutant din cadrul Muzeului de Artă.

06 septembrie 2021 - 06 septembrie 2021

Afișare rezultat selecție dosare la concursul de recrutare organizat în data de 10.09.2021 – Formația de muncitori

Comisia de examinare numită prin Decizia conducerii Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași nr. 71/ 25.08.2021 a procedat astăzi, 06 septembrie 2021, la selecția dosarelor pentru concursul organizat în data de 10 septembrie 2021, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (zugrav) - Formația de muncitori, DTA.

26 august 2021 - 31 decembrie 2021

MODEL cerere înscriere concurs

În atașament găsiți MODEL cerere înscriere concurs.

19 august 2021 - 14 septembrie 2021

ANUNȚ! Concurs posturi vacante

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante: conservator debutant, muzeograf I, 2 posturi muzeograf debutant, supraveghetor muzeu, muncitor calificat I.