ANUNȚ Promovare

03 mai 2022 - 03 iunie 2022

Având în vedere prevederile art. 31 din Legea - Cadru nr 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, H.G. 286/ 2011, modificată prin H.G. 1027/ 2014, precum și referatele de evaluare depuse de șefii direcți, salariații care îndeplinesc condițiile legale de promovare, în grade și trepte profesionale, vor susține examenul în data de 17 mai 2022.

 Anunțul integral și Bibliografia pot fi consultate în fișierele de mai jos: 

Share