ANUNȚ

09 noiembrie 2022 - 31 decembrie 2022

Având în vedere prevederile art. 31 din Legea-Cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 40 - 41 din HG 286/ 2011, modificată prin HG 1027/ 2014 privind promovarea în grade sau trepte imediat superioare a persoanelor încadrate în funcții contractuale (...) salariații care îndeplinesc condițiile legale de promovare, în grade și trepte superioare, vor susține examenul în data de 24 noiembrie 2022. 

 Anunțul integral și Bibliografia, în fișierele alăturate.

Share